Serviceeftersyn

I Nivå VVS Teknik udfører vi serviceeftersyn på en lang række produkter: 

Gaseftersyn

Ved et serviceeftersyn bliver der udført følgende:

 • Rensning af varmeveksler hvis nødvendigt.
 • Rensning af kondens vandlås.
 • Kontrol af gastryk.
 • Kontrol af ekspantions beholder i gaskedlen.
 • Efterse og gennemgå klimastyringen.
 • Til sidst bliver der udarbejdet en forbrændings test på kedlens røggasser, ved både minimum og maxmimum drift.

 

Eftersyn af jordvarmeanlæg

 • Visuelt gennemgang af kølekreds, briner rør og samlinger
 • Tjekke trykovervågning og frostsikringsvæske
 • Evt. påfylde frostvæske
 • Aflæsning af elmåler
 • Aftale næste serviceeftersyn

 

Eftersyn af solvarmeanlæg

 

Fjernvarme eftersynet

Et serviceeftersyn omfatter kontrol, justering og rensning af fjernvarmeanlæggets komponenter. Eftersynet kan også omfatte udskiftning af slidte/defekte komponenter for at forebygge driftsstop eller driftsforstyrrelser. Selve komponenterne er ikke dækket af aftalen.

Serviceeftersynet udføres inden for normal arbejdstid og inden for de første 2 måneder efter, at aftalen er trådt i kraft.

Eftersynet omfatter følgende:

 • Generel vurdering af fjernvarmeinstallationen og fjernvarmeanlæggets tilstand.
 • Afprøvning af automatik.
 • Afprøvning af fjernvarmetermostater.
 • Rensning af snavssamler.
 • Visuel kontrol af utætheder.
 • Visuel kontrol af pumpe.
 • Visuel kontrol af trykekspansion.
 • Kontrol af vandstand.
 • Funktionsafprøvning.
 • Udarbejdelse af servicerapport.

 

Top