Jordvarme

Væske til vand (jordvarmeanlæg) med vandrette slanger.

Varmen hentes her fra slanger i jorden og omsættes til varmt vand, der kan bruges i huset centralvarmeanlæg og til opvarmning af varmt brugsvand. Denne type anlæg er typisk de mest energieffektive. 

Væske til vand (jordvarmeanlæg) med lodret boring.

Varmen hentes her fra slanger i jorden der bores ned i en dybde mellem 100 og 200 meter, og omsættes til varmt vand, der kan bruges i huset centralvarmeanlæg og til opvarmning af varmt brugsvand. Denne type anlæg bruges hvor pladsen er trang, men de har den fordel at en boring er yderst velegnet til komfort køl.

Væske til vand med jordvarme spiraler.

Varmen hentes her fra spiralerne. man borer et hul i ca. 5 meters dybde der er 30 cm. i diameter og nedsætter spiralen, man forbinder dem 2 og 2 og samler dem i en samlebrønd.

Der skal ca. 16-20 stk. til et alm. hus.  De er særdeles velegnet til nye huse med trang plads og lille varmebehov.

Top