Socialt ansvar

Vi betragter socialt ansvar, som helt centralt ift. de enkelte unges fremtid, men også ift. branchens kontinuerlige udvikling. Derfor hjælper Nivå VVS Teknik bl.a. med at støtte de unge til uddannelse. På den måde værner vi om fremtiden.

Vi har løbende erhvervspraktikanter fra folkeskolen. Her får de unge en mulighed for at afprøve VVS branchen og et indblik i erhvervslivet.

Lærlinge er en naturlig del i vores firma. Vi har altid 2 lærlinge, som er i gang med deres uddannelsesforløb. Ved at bidrage med lærepladser sikrer Nivå VVS Teknik fremtidige uddannelsesmuligheder. Målet for lærlingene er at opnå høje faglige og personlige kvaliteter.

Udover at tilbyde lærepladser og mulighed for at komme i erhvervspraktik har vi et samarbejde med en lang række nærliggende kommuner. Her hjælper vi udsatte unge med at komme ind på jobmarkedet og giver dem mulighed for en ny chance.

Top