Garanti

 

Landsdækkende garanti for VVS-arbejde
Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde, vi udfører.

TEKNIQs Garantiordning sikrer, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører.

 

Dækker udgifter op til 150.000 kr.
Garantiordningen dækker udgifter op til og med kr. 150.000,00 inkl. moms.

 

Hvem kan klage?
Private forbrugere kan klage over VVS-arbejde og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

 

Hvad kan man klage over?
En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for VVS-installatøren.
Man kan klage over næsten alt. Dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

 

Hvad mere?
Ud over TEKNIQs Garantiordning har Nivå VVS Teknik en erhvervsforsikring, der dækker skader op til 1,5 million kroner.

 

Top