Velkommen til Nivå VVS Teknik ApS

Nivå VVS teknik er et veletableret firma med mere end 25 års erfaring. Udover etablering og vedligeholdelse af almindelige opgaver har Nivå VVS indenfor de sidste 10 år specialiseret sig indenfor vedvarende energiløsninger, som eksempelvis jord-, sol- varmeanlæg.

Nivå VVS teknik arbejder effektivt for at imødekomme kunderne med god service af høj faglig karakter. Kunderne er almindelige husstande, boligforeninger og kommuner.

I dag beskæftiger Nivå VVS teknik 7 medarbejder, som alle har hver sit speciale.

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører.

TEKNIQ har nemlig etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning for VVS-arbejder.

Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører.

Top